Category Archives: Genocide

Veeverminking-ZA

Veeverminking ZA: politieke boodschap zegt melkboer

De vee- en melkboeren in Zuid-Afrika beginnen al hoe meer ‘politieke boodschappen’ te krijgen o.a. via de gruwzame veeverminkingen van dikwijls zeer waardevolle dieren, zeggen zij zelf – net zoals dat in buurland Zimbabwe gebeurde terwijl de etniese zuiveringen van de blanke boeren aan de gang waren daar.

Deze melkboer in Tsitsikamma heeft er zo genoeg van dat hij het hiervolgende schreef op mijn blog:

Hij schrijft: “Deze verminkingen zijn een politieke boodschap aan onze mensen, de Afrikaners. Wij produceren voedsel terwijl wij onder een moeilijke politieke wolk moeten werken. Onze president Jacob Zuma zingt openlijk aanhitsende haatliedjes voor zijn ondersteuners waarin hij hen aanmoedigt om alle blanken the vermoorden’.

(Deze melkboer heeft volkomen gelijk over die aanhitsende liedjes: de ZA president zong dit hiervolgende lied in januari 8 2012 in Bloemfontein bij de 100jarige feestvieringen van zijn politieke partij, als volgt:

Video SourceJacob Zuma sings “Kill the Boer” at ANC Centenery Celebrations in Bloemfontein, South Africa

Zuma zong:

“Wij gaan ze schieten, ze gaan weghollen, Schiet de Boeren, schiet ze, zij gaan weghollen, Schiet de Boer, wij zullen ze raken.. (gebarentaal: hij, zijn lofzanger net naast hem, en zijn vrouwen achter hem gebruiken tijdens het zingen van dit lied, veelvuldig de handgebaren van een schietend geweer erbij)…

Hij zingt verder ook in een ritmiese, steeds-herhalende dreunzang:

“Schiet ze, zij zullen vluchten, Schiet de Boer, we zullen ze treffen, ze zullen weghollen, het Cabinet zal ze ook gaan schieten, het Cabinet zal ze schieten’.

De vraag die over dit haatlied gevraagd moet worden is de volgende: zijn er elders ook nog leiders van welk land dan ook die zulke haatliedjes zingt die zijn vele miljoenen volgelingen ophitst om een zeer kleine, onbeschermde minderheidje van 3,5miljoen te gaan vermoorden? En om dan ook nog zijn hele Cabinet aan te moedigen om die boeren te gaan vermoorden?

Deze melkboer in Tsitsikamma stuurde mij onderstaande fotos van de verminkingen die toegebracht waren aan een prachtig, drachtig melkkoeitje op 7 April 2012.

Dat was dezelfde dag toen er ook drie familieleden van het Steenkamp gezin in Griekwastad werden vermoord op hun boerderij waaronder een 14-jarig meisje, een zeventig-jarige gehandecapte kleinboer Des Hart werd doodgestoken, en. In deze twee ‘boerderijaanvallen’ werd naar tot dusver bekend is, niets gestolen.

Steenkamp moorden – Disabled farmer Des Hart, 70, Ohrigstad, dies from stabbing injuries during farm attack, April 7 2012

De ZA politie probeert nu schijnbaar in de nieuwsmedia de indruk te wekken dat de 15-jarige zoon van het gezin zijn familie zou hebben uitgemoord.

Er zijn echter in de afgelopen decade veel Afrikaners aangeklaagd van moorden e.a. geweldsmisdaden – en na lange rechtszaken onschuldig bevonden:

Afrikaners arrested on fake charges – Abused in jail

Moord op Ohrigstad agrariër Des Hart, 70,:

Disabled farmer Des Hart, 70, Ohrigstad, dies from stabbing injuries during farm attack, April 7 2012

Moord op George boerderij: Mev Charlotte Froneman: man Neil met steekwonden; kleinkind ongedeerd

Moord op George boerderij

De Tsitsikamma-melkboer wiens drachtige koei werd verminkt, schreef mij

“Ze zou binnen een week haar kalfje krijgen. Men moet zich afvragen of normale mensen wel in staat zijn tot zo’n daad. Onze veekudde bestaat uit 900 koeien en 700 jonge dieren. Onze 20 goedbetaalde permanente werknemers worden in prima woningen gehuisvest op onze boerderij – samen met hun gezinnen. Ons gezin is volkomen afhankelijk van de boerderij. Maar wij moeten voedsel produceren terwijl wij onder zo’n moeilijke politieke wolk moeten werken waar onze eigen president liedjes zingt om de bevolking op te hitsen ons te vermoorden.”

“Tegelijkertijd verwacht Zuma nog steeds dat het land nog steeds ‘voedsel-sekuur’ moet blijven. De waarde van deze koe ligt rondom de R12,000 in ZA en hierbij zijn de waarde van haar toekomstige productie en van haar ongeboren kalf, niet meegerekend. De grootste wonden die wij als gezin hieraan overhouden zijn echter onzichtbaar: psychologies van aard.

Na 1994 begon de ‘black-economic-empowerment’ wetgeving onder de ANC-regering — en voor mijn gevoel is deze wetgeving – (die 93% van zelfs de meest bekwame blanken uitsluit van deelneming aan de ZA arbeidsmarkt), ‘ schrijft hij. “Dit is een vorm van ‘wettige diefstal’ van de eigenaars van zakenondernemingen. Vanuit mijn perspectief erken ik dus die ANC-regering helemaal niet als een wettige regering van dit land. En ik blijf ook weg van de blanken zoals FW de Klerk die ons land en Afrikaner-volk hebben uitverkocht voor kort-termijn persoonlijke winst.

Intussen krijgt onze Afrikaner jeugd zoethoudertjes met kunstmatige drank-zang festijnen waar ze een zeer vals idee van ‘samenhorigheid’ krijgen.

Ik zie onze toekomst zeer somber in’, besluit hij.

Zijn fotos

Veeverminking ZA politieke boodschap zegt melkboer

Veeverminking ZA politieke boodschap zegt melkboer

Veeverminking ZA politieke boodschap zegt melkboer

Van-der-Staaij

Support for Afrikaner plight ’embraced’ by Dutch Foreign Affairs Minister Rosenthal, and MPs

Last night, Dutch foreign affairs Minister Rosenthal ’embraced’ a motion submitted by SGP-party MP Kees van der Staaij to raise their government’s voices in support of the besieged Afrikaners in South Africa. This gesture by Rosenthal opens the way for motion’s acceptance in the Dutch House of Representatives forthcoming Tuesday Nov 25 2011 – THE HAGUE.

Mr Van der Staaij

Mr Van der Staaij

Mr Van der Staaij, picture above, pointed out in his motion that there was a considerable amount of violence taking place against the Afrikaners and that the country’s press-freedom was under great pressure.

In the previous two weeks, the PVV-party also made a point of highlighting the plight of the Afrikaners in the European Parliament (Lucas Hartong); in the Dutch house of representatives (MP Johan Driessen) and MP Martin Bosma in the Dutch Language Union.

The PVV-parliamentarians pointed out the very violent character of the ‘farm-murders’, the destruction of Afrikaans under the ANC –0 and the undemocratic nature of the South African regime. In the European Parliament, MP Lucas Hartong of the PVV also called for a ‘political-climate-change’ in South Africa. And his colleague in the PVV Johan Driessen also raised a motion to end all development-aid to South Africa.

The text of Mr Van der Staaij’s motion on Thursday-night was:

“Motion by member Van der Staaij (SGP) submitted during foreign affairs budget discussions Thursday 24-11-2011:

“The Chamber, noting that South Africa is struggling with stubborn forms of discrimination and a great many serious violent crimes, amongst which are racist-violence also against Afrikaners; and that great concerns exist about fundamental constitutional rights such as press freedom; considering that the Netherlands in the past has assisted the South African authorities with judiciary knowledge and -expertise in regards to the protection of human rights, the combating of violence and discrimination, as well as respecting basic rights; requests the government to examine how the Netherlands, and possibly also the EU in regards to the prevention, tracking down, judiciary support and expertise, could provide a contribution to combating discrimination and racist crimes of violence also towards the Afrikaners – and how at the same time they could contribute to guarantee basic rights such as press-freedom in South Africa “ – submitted by Kees van der Staaij.

Bio – Parlement & Politiek – Mr. C.G. (Kees) van der Staaij

Dutch text:

Steun voor Afrikaners in Nederlands parlement, inclusief Minister Rosenthal

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal heeft donderdagavond een motie die opkomt voor de Afrikaners ‘omhelst’. Hiermee is de weg vrij dat deze motie dinsdag wordt aangenomen in het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer.

De motie van de SGP is ingediend bij het debat inzake de begroting Buitenlandse Zaken. SGP’er Kees van der Staaij wijst in zijn motie op het geweld tegen Afrikaners en de persvrijheid die onder druk staat in Zuid-Afrika.

Dutch MP 1Dutch MP

De afgelopen weken bracht de PVV ‘s parlementariërs Lucas Hartong (foto midden) in het Europees Parlement; in de Tweede Kamer (Johan Driessen, foto rechts) en in de Nederlandse Taalunie (de PVV-er Martin Bosma, foto links) de zaak van het Afrikaans en de Afrikaners voor het voetlicht.

Ook de PVV’ers wezen op de ‘plaasmoorde’, het uitwissing van het Afrikaans en het ondemocratische karakter van het ANC-bewind. In het Europees Parlement riep PVV’er Lucas Hartong op tot ‘klimaatverandering in Zuid-Afrika’. Zijn partijgenoot Johan Driessen riep op de ontwikkelingshulp aan het ANC-regime onmiddellijk te staken.

De tekst van de motie luidt: Motie van het lid Van der Staaij (SGP)

Begroting Buitenlandse Zaken: 24-11-2011:

De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat Zuid-Afrika kampt met hardnekkige vormen van discriminatie en vele ernstige geweldsmisdrijven, waaronder racistisch geweld, mede jegens Afrikaners, maar ook grote zorgen bestaan over elementaire grondrechten, zoals de persvrijheid;

Overwegende, dat Nederland in het verleden de Zuid-Afrikaanse overheid met juridische kennis en expertise heeft bijgestaan ten aanzien van de bescherming van mensenrechten, het tegengaan van geweld en discriminatie, alsmede het respecteren van grondrechten;

Verzoekt de regering te bezien hoe Nederland en waar mogelijk de EU op het gebied van onder meer preventie, opsporing, justitiële ondersteuning en expertise een bijdrage kunnen verlenen aan het bestrijden van discriminatie en (racistische) geweldsmisdrijven, mede jegens de Afrikaners, en tevens kunnen bijdragen aan het borgen van grondrechten, zoals de persvrijheid, in Zuid-Afrika

En gaat over tot de orde van de dag – Van der Staaij http://www.parlement.com/9291000/biof/02252

Map and graphic: attacks/murders targetting ‘whites’ in Southern Africa – NOVEMBER 2010 TO NOVEMBER 25 2011

Map of attacks on whites in south africa

Map top: attacks against white rural residents showed a dramatic rise from two attacks a day before WC2010 FIFA tournaments, to 40 attacks a day;

attacks on whites in south africa

Map 2: immediately above : the attacks logged against whites in the cities and the countryside together, showed that for instance in Gauteng province, where 921 attacks were recorded within a year; this attack-rate represented 23.5% of all the murders recorded in the province’s SA police statistics that year. Yet ‘whites’ only represented 9,5% of the total population of 49-million people in South Africa – and probably even less because at least 1-million have emigrated since 1994 to flee from the violence and the suppressive effects of the black-economic-empowerment anti-white hiring laws under the ANC-regime.

Nov 2010 to Nov 2011: Gauteng is the most dangerous province for ‘whites’:

Summary of findings after one year: the attacks against whites are much higher than warrants their low proportional representation of 9.6%

This log shows that the murderous attacks against ‘whites’ in rural and urban Gauteng represented 23.5% of the SAPS statisticsfor that province in 2011: whereas the ‘white’ population in towns and the countryside represents only 9.6% of the population.

It’s also noticed that whereas there were only 12,000 commercial farmers remaining by 2010 out of a population of 49-million, the number of daily incidents – often very aggressive, gruesome violence and long-term torture — against this very small food-producing minority soared from an average two attacks a day from just before the World Cup 2010 FIFA tournaments; to thepresent 40 attacks a day average.

It was noted in the countryside that just at the end of WC2010 there was a sudden peak of 50 farm-attacks in just one day. Farmitracker also logged a high level of anti-white hatespeech by black-South Africans on Face book since the WC2010 especially – and this has since that time, not abated – here, here, here, one white infant one bullet: hatespeech by ANC-officials.

Who were the aggressors:

In five of the attacks logged against ‘whites’, they were carried out by other whites: including two murders carried out for ‘gain’ as well as three armed robberies. All the other attacks recorded above were carried out by black-African aggressors. In four deaths of Afrikaners, they were carried out by Indian-South Africans – one of whom had been a police officer.

welkom-illegal-goldmining-looting

Afrikaners chased from Gold-fields by warring mine-gangs

Illegal gold-mining gangs from Lesotho rip out everything of value, destroying the historic Harmony gold-mine village of St Helena in Welkom.

HARMONY GOLD MINE FREE STATE MAP

Harmony Gold Mine: Free State - Map

The Harmony gold-mining operations in South Africa present an optimistic propaganda-picture: however the company battles to keep the large number of gold-mining pirates (zama-zamas) from overwhelming their legal operations in many regions – yet the mining company remains largely stum about it: (Harmony publicity).

Local resident Alet van der Walt writes that the Afrikaner mining-families in the gold-mining region of Welkom are living under a constant state of siege from the lawless gold-looting gangs called ‘zama-zama’s from Lesotho. The miners’ village around the St Helena mine is being stripped down until only the weeds remain – and where the zama-zamas livestock now graze.

Photos and story by Alet van der WaltThe Afrikaners in Welkom are living in a state of permanent siege from the lawless gold-mining gangs from Lesotho, called the zama-zamas. The town’s life-blood is being drained as even the most historic buildings are being stripped of everything valuable. The once so thriving community is rapidly being reduced to deserted dismal ruins where the zama-zamas herd their livestock.

WELKOM LOOTED BY ILLEGAL GOLD MINERS OF EVERYTHING VALUABLE TOWN TURNING INTO DESERT NOV 2011

Welkom looted by illegal gold miners of everything valuable: Town turning into desert - Nov 2011

WELKOM illegal goldmining gangs strip everything of value and chase Afrikaner longtime owners away nov 2011

Welkom: Illegal goldmining gangs strip everything of value and chase longtime Afrikaner owners away - Nov 2011

Zama-zamas are for the most part, illegal migrants from Lesotho, wearing their ‘trademark’ blankets. They break down the St.Helena mine-houses brick by brick, and sell off the chipped-off bricks.

Only 40,000 Afrikaner families reportedly remained in 2006 across these gold-fields, according to Stats-SA’s 2006 mini-census. Gold-mining towns such as Springs also are suffering a similar fate: with the infrastructures of the mines completely stripped down for everything of value.

Alet van der Walt: “The residents who live around the old gold-mines such as Harmony live in total fear. They even stole the old-age home’s electricity cables last winter. And the legal gold-miners don’t dare to go down below: last year a proto-team was attacked and people were killed in an explosion set by the illegal miners. Any employee of the mine who happens to be below ground by himself, is threatened with death. The mine-management handles the zama-zama’s with kid-gloves: they are terrified of them and give them anything they demand’.

WELKOM LOOTED STRIPPED OF EVERYTHING VALUABLE BY ILLEGAL GOLD MINERSWELKOM LOOTED OF ALL VALUABLES BY ILLEGAL GOLD MINERS NOV 2011Zama-zamas looting steel pipes from the Welkom St Helena mine infrastructure

WELKOM illegal goldmining gangs strip down everything valuable chasing Afrikaner residnets away Nov 2011

View Picture Album
Photographer – Alet van der Walt